quinta-feira, 31 de março de 2016

Various ‎– The Very Best Of Éthiopiques: Hypnotic Grooves From The Legendary Series (2007)


Tracklist:
A01.   Tesfa Maryam Kidané - Heywèté
A02.   Mulatu Astatqé - Yèkèrmo Sèw
A03.   Mulatu Astatqé - Yèkatit
A04.   Girma Bèyènè - Enkèn Yèlélèbesh
A05.   Bahta Gèbrè-Heywèt - Ewnèt Yèt Lagegnesh
A06.   Mulatu Astatqé - Gubèlyé
A07.   Mahmoud Ahmed - Erè Mèla Mèla
A08.   Mahmoud Ahmed - Mètché Nèw
A09.   Alèmayèhu Eshèté - Tchero Adari Nègn
A10.   Alèmayèhu Eshèté - Telantena Zaré
A11.   Wallias Band - Muziqawi Silt
A12.   Ayaléw Mèsfin & Black Lion Band - Gèdawo
A13.   Tlahoun Gèssèssè - Tchuhetén Betsèmu
A14.   Menelik Wèsnatchèw - Tezeta
B01.   Tsegué-Maryam Guebrou - Mother's Love
B02.   Tlahoun Gèssèssè - Sema
B03.   Tèwèldè Rèdda - Milènu
B04.   Bèyènè Habtè - Embi Lla
B05.   Mulatu Astatqé - Tezeta
B06.   Girma Bèyènè - Sét Alamenem
B07.   Muluqèn Mèllèssè & Dahlak Band - Bèné Mote
B08.   Getatchew Mekurya - Antchi Hoyé
B09.   Tlahoun Gèssèssè - Kulun Mankwalèsh
B10.   Gétatchèw Mèkurya - Shellèla
B11.   Sèyfu Yohannès - Mèla Mèla
B12.   Mahmoud Ahmed - Atawurulegn Léla
B13.   Mahmoud Ahmed - Fetsum Denq Ledj Nèsh
B14.   Alèmu Aga - Abatatchen Hoy (Pater Noster)

Sem comentários:

Enviar um comentário